Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ - www.tsipouro.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕΒρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ
επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε δύο συγκεκριμένα αλκοολούχα ποτά, το «τσίπουρο» και την «τσικουδιά». Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν ισχύει καμία παρέκκλιση όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά τσίπουρο ή τσικουδιά, για τα οποία σήμερα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (50%), καθώς και εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής (γύρω στο 6%) όταν παράγονται από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους «διήμερους» αποσταγματοποιούς…  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-242_el.htm

7/04/2017
Άγιο τσιπουράκι, ουζάκι, τσικουδιά στη βάσανο του νέου κοινοτικού κανονισμού…
      Άννας Στεργίου
Και ξαφνικά κινδυνεύει το ούζο, το τσίπουρο, η τσικουδιά; Ο δρόμος  είναι επίπονος για τα ελληνικά αλκοολούχα ποτά και οι προτεινόμενες αλλαγές φέρνουν νέες επιβαρύνσεις για την ένταξη νέων προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Δείχνουν, δε,  ανά πάσα στιγμή και χωρίς επαρκή αιτιολογία το δρόμο της εξόδου, για αλκοολούχα ποτά, που είναι ήδη ΠΓΕ...
Η εξέλιξη αυτή, μετά το σκοτσέζικο ντους με τη φέτα, αν ισχύσει έρχεται να ενισχύσει ένα διφορούμενο καθεστώς για τα αλκοολούχα ποτά, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή, όπως επιμένει ο Σταύρος Σάμιος, ο Έλληνας εμπειρογνώμονας, που συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κινδυνεύουν να πεταχτούν έξω από τη λίστα... http://www.ypaithros.gr/agio-tsipouraki-ouzaki-tsikoudia-sti-vasano-tou-neou-koinotikou-kanonismou/

15 Δεκ 2016
Σ.Ε.Α.Ο.Π
: Η μάστιγα του λαθρεμπορίου τσίπουρου δεν θα λυθεί με ημίμετρα

Με κοινή ανακοίνωση του κλάδου παραγωγής εμφιαλωμένου τσίπουρου και τσικουδιάς, μία μέρα μετά την εξέταση της προς ψήφιση ρύθμισης από την Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου της Βουλής...
ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ εκφράζουν την μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση τους για το πολυνομοσχέδιο που αφορά... διατάξεις με τις οποίες τροποποιείται ο Ν. 2969/2001 σχετικά με το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)...
...
«Υπενθυμίζουμε ότι η αλλαγή του εν λόγω καθεστώτος έχει συμπεριληφθεί στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει, μέσω πλέον αιτιολογημένης γνώμης, την αντίθεσή της στο εν λόγω καθεστώς, με αποτέλεσμα η Χώρα να βρίσκεται ένα βήμα πριν την προσφυγή εναντίον της ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και την βέβαιη καταδίκη της.
...
Υπογραμμίζουμε, τέλος ότι τόσο το πόρισμα της Ευκαιριακής Επιτροπής που συστάθηκε με την υπ.αριθμ. Δ6Α11801ΕΞ2012/28-12-2012 ΑΥΟ με σκοπό την επανεξέταση του όλου καθεστώτος των (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών, και που εξεδόθη στις 28.05.2013 όσο και οι πάγιες θέσεις των θεσμικών οργάνων του κλάδου (ΕΝΑΠΑΠΕ, ΣΕΑΟΠ, ΣΕΟ)... http://www.ert.gr/apostagmatopii-mastiga-tou-lathreboriou-tsipourou-den-tha-lythi-imimetra/

30/03/2017
Ο Σ.Ε.Α.Ο.Π κατέθεσε τις απόψεις στους εισηγητές βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδω
ν ,  στην Αρμόδια Υφυπουργό ΟΙκονομικών κα Αικατερίνη Παπανάτσιου καθώς και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή...
  
... 1.Η πρόβλεψη επέμβασης της Επιτροπής με εξουσιοδοτικές πράξεις σε κρίσιμα σημεία του κανονισμού όπως στις κατηγορίες των Αλκοολούχων ποτών (τροποποίηση , ένταξη νέων, κλπ) και στις Γεωγραφικές Ενδείξεις (επισημάνσεις, τρόπος ορισμού Περιοχής Παραγωγής, αποκλίσεις κλπ)
   2.
Δυνατότητα διαγραφής με πρωτοβουλία της Επιτροπής, Γεωγραφικών Ενδείξεων που υπάρχουν ήδη καταχωρημένες στο παράρτημα του υφιστάμενου Καν.(ΕΕ)110/2008, εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού, δυνατότητα που θέτει θέματα ασφάλειας δικαίου
   3.
Το θέμα της εμφιάλωσης εκτός της Περιοχής Γεωγραφικής Ένδειξης, όπου αφενός εκτίθεται σε κίνδυνο νοθείας, αντιγραφής ή υποβάθμισης το προϊόν και αφετέρου δημιουργείται ο κίνδυνος μεταφοράς σημαντικής προστιθέμενης αξίας εκτός χώρας με ότι αυτό σημαίνει για την ανεργία και την Εθνική Οικονομία...  
...
Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης αλκοόλης του Γενικού Χημείου του Κράτους, Σταύρος Σάμιος, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρεί γεωγραφικές ενδείξεις, ενώ τόνισε ότι τίθεται πλέον και θέμα νόθευσης ποτών με την άρση της απαγόρευσης να εμφιαλώνονται μόνο στον τόπο της παραγωγής τους.   http://www.seaop.gr/el/news/?NewsID=7a57552e-0a04-4621-aa56-146cf662754e

Βρυξέλλες, 1.12.2016   COM(2016) 750   2016/0392(COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά… http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0750


Ενοποιημένη απόδοση
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2012/C 326/01
...Άρθρο 290

1. Με νομοθετική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης.
Οι νομοθετικές πράξεις οριοθετούν σαφώς τους στόχους, το περιεχόμενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα ουσιώδη στοιχεία ενός τομέα ρυθμίζονται αποκλειστικά με νομοθετική πράξη και δεν μπορούν, συνεπώς, να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης.
2. Οι νομοθετικές πράξεις καθορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση, οι οποίες μπορούν να είναι οι εξής:
α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση της εξουσιοδότησης,
β) η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που καθορίζει η νομοθετική πράξη.
Για τους σκοπούς των στοιχείων α) και β), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν και το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
3. Οι λέξεις "κατ’ εξουσιοδότηση" παρεμβάλλονται στον τίτλο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Άρθρο 291

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα μέτρα εσωτερικού δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης.
2. Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και στις περιπτώσεις των άρθρων 24 και 26 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας, μέσω κανονισμών, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία θεσπίζουν εκ των προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
4. Το επίθετο "εκτελεστικός" ή "εκτελεστική" παρεμβάλλεται στον τίτλο των εκτελεστικών πράξεων... http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

9.3.2010  COM(2010) 91 τελικό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου, της 16 ης Φεβρουαρίου 2010, με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος
…Στις 3 Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος… Στις 11 Φεβρουαρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο ECOFIN να εγκρίνει τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή, και κάλεσε την Επιτροπή να παρακολουθεί με προσοχή την εφαρμογή της απόφασης και της σύστασης του Συμβουλίου, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και με βάση την εμπειρία του ΔΝΤ[5]… Στις 16 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε την απόφαση, τη σύσταση και τη γνώμη που αναφέρονται παραπάνω[6]. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Ελλάδα «να τερματίσει την παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως το 2012» και υπέδειξε την πορεία για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος από το 2010 έως το 2012 (άρθρο 1). Με βάση το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας, η απόφαση του Συμβουλίου περιείχε αναλυτικό κατάλογο επειγόντων δημοσιονομικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν έως τις 15 Μαΐου 2010 (άρθρο 2, τμήμα Α), λοιπών μέτρων που πρέπει να θεσπιστούν μέχρι το τέλος του 2010 (άρθρο 2, τμήμα Γ) και έως το 2012 (άρθρο 2, τμήμα Δ). Με την απόφαση ζητήθηκε επίσης από την Ελλάδα να λάβει μια σειρά μέτρων σε σχέση με την κατάρτιση και την επεξεργασία των στατιστικών (άρθρο 3). Στον βαθμό που θα υλοποιηθούν μερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα ανώτατα όρια ελλείμματος και χρέους για το 2010, όπως προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου, η Ελλάδα κλήθηκε να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2010. Σύμφωνα με την απόφαση, τα πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να εστιάζονται σε περικοπές δαπανών, αλλά και σε μέτρα αύξησης των εσόδων (άρθρο 2, τμήμα Β). Τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα, καθώς επίσης και οι πληροφορίες για την εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων το 2010, πρέπει να περιλαμβάνονται σε έκθεση που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και η οποία θα δημοσιευθεί (άρθρο 4 παράγραφος 1). Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου (άρθρο 4 παράγραφος 4), η Επιτροπή μπορεί να υποδείξει τα μέτρα που χρειάζονται για να τηρηθεί η πορεία προσαρμογής που χαράσσεται στην απόφαση, με σκοπό τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.
3. Τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα ανταποκρινόμενη στην απόφαση του Συμβουλίου… …ii) Αύξηση α) ….β) του ειδικού φόρου οινοπνευματωδών κατά 20% (αύξηση της τιμής της φιάλης κατά 1,20 ευρώ και κατά 0,60 ευρώ για το ούζο και το τσίπουρο) | 300 | 0,1% | …β) Η πρόσφατη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη (κατά 0,9 ευρώ η φιάλη και κατά 0,45 ευρώ για τα παραδοσιακά προϊόντα) κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιανουάριο και εκτιμάται ότι θα αποφέρει περί το 0,03% του ΑΕΠ το 2010. Η ανακοινωθείσα στις 3 Μαρτίου πρόσθετη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (1,2 ευρώ η φιάλη και 0,6 ευρώ για τα παραδοσιακά προϊόντα) αναμένεται ότι θα αποφέρει συμπληρωματικά έσοδα ύψους περί το 0,05% του ΑΕΠ, που φαίνεται εφικτό. Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι οι αυξήσεις της τελικής τιμής των προϊόντων καπνού και των οινοπνευματωδών πιθανώς να επηρεάσουν σοβαρά τη ζήτηση (καθώς και τη φοροδιαφυγή) και να συνεπάγονται εισπράξεις κατώτερες των αναμενομένων. .. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0091


31/10/1992
ΟΔΗΓΙΑ 92/83/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά…
… Άρθρο 23
Τα ακόλουθα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές κατώτερους του ελαχίστου συντελεστού, αλλά δεν δύνανται να ορίσουν τους συντελεστές αυτούς σε επίπεδο χαμηλότερο κατά πλέον του 50 % του κανονικού εθνικού τους συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη, στα εξής προϊόντα:
1. Η Γαλλική Δημοκρατία, σε ό,τι αφορά το ρούμι όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, το οποίο παράγεται από ζαχαροκάλαμο που συγκομίζεται στον τόπο παρασκευής, όπως εκτίθεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 σημείο 1 του εν λόγω κανονισμού, και έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης, και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο τουλάχιστον 40 %.
2. Η Ελληνική Δημοκρατία, σε ό,τι αφορά τα αρωματισμένα αλκοολούχα ποτά με άνισο που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, τα οποία είναι άχρωμα και έχουν περιεκτικότητα σε ζάχαρη το πολύ 50 γραμμάρια ανά λίτρο και στα οποία τουλάχιστον το 20 % του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου του τελικού προϊόντος αποτελείται από αλκοόλη που αρωματίζεται με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες, ασυνεχούς λειτουργίας, χωρητικότητας μέχρι και 1 000 λίτρων. ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΑ… http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0083

ΟΔΗΓΙΑ 92/84/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη
31/10/1992 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 316
Άρθρο 7
1. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να επιβάλλει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις αιθυλική αλκοόλη που καταναλώνεται στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα ακόλουθα νησιά του Αιγαίου πελάγους: Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος… http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31992L0084

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού