ΣΕΟ - www.tsipouro.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΣΕΟ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ιδρύθηκε  το 1995, μετά τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του ιστορικού Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών (ΣΕΒΟΠ από το 1949) σε δύο τομείς: της Οινοποιίας και της Ποτοποιίας. Από τότε, έχει τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταχωρημένη στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 9735/19 – 6 – 95.
Ως αμιγώς οινοποιητικός φορέας ήλθε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής οινοποιίας ως προς την υποστήριξη των συμφερόντων της στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου στοχεύει μεταξύ άλλων:
- στην ενίσχυση και ανάπτυξη της παραγωγής και διακίνησης των ελληνικών οίνων και αμπελοοινικών προϊόντων δια μέσου της έρευνας και της τεχνολογικής προόδου, με σκοπό την επίτευξη της μεγίστης ποιότητας των προϊόντων του κλάδου,
την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του κλάδου στις σχέσεις του με την Πολιτεία, τις Κοινοτικές Αρχές και τα Διεθνή Ιδρύματα,
- στην προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις  άλλες αγορές, με τη χάραξη και την παρακολούθηση μιας εθνικής πολιτικής πάνω στο θέμα αυτό,
- τη συνεργασία με τις Κοινοτικές και Διεθνείς Οργανώσεις του κλάδου Οίνων και άλλων συναφών κλάδων, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των προϊόντων της ελληνικής παραγωγής.
Οι εταιρείες μέλη του διακινούν το 75% της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα και εξάγουν το 95% του ελληνικού  εξαγόμενου εμφιαλωμένου κρασιού.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού