Νόμοι - www.tsipouro.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Νόμοι

''ΕΝΑΣ  ΝΟΜΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  ΑΛΥΣΙΔΑ  Ή  ΕΝΑΣ  ΦΑΡΟΣ,  ΕΝΑ  ΕΜΠΟΔΙΟ  Ή  ΕΝΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙ.''

ΤΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ  ΟΤΙ  ''ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΣΟΦΟΙ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ  ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ''  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΜΗ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΟΦΟΙ  ΟΙ  ΝΟΜΟΙ  ΤΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΛΙΟΥ.  
(The history of cooperation) 1875  σελίδα 289

N 1802/1988

N 2669/2001

www.gcsl.gr/media/alkooli/FEK-832B03.pdf

www.gcsl.gr/media/alkooli/2008R01110.pdf

www.gcsl.gr/media/alkooli/FEK-2694B08.pdf

www.gcsl.gr/media/alkooli/FEK-95B10.pdf

www.gcsl.gr/media/alkooli/texnikos-fakelos-ouzo.doc

eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0110:20090120:el:pdf


Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131

23/8/2011

Θέμα: Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 281/Α’/18.12.01) και ιδίως του άρθρου 2 και των παραγράφων 3 και 4 τ ου άρθρου 5 αυτού.

2. Τον καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/13-2-2008 σ. 16-54).
....ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού